Waarom Performance?

Leading professionals opereren binnen het spanningsveld tussen zorginhoud en organisatie. Om effectief in dat krachtenveld te kunnen functioneren is het niet voldoende om een goede diagnosticus en behandelaar te zijn.

Voor een goede bijdrage aan het zorgbeleid moeten zij leiders zijn, vakinhoudelijke processen en ontwikkelingen weten te vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering en andersom. Dat vereist niet alleen inzicht in beleids- en organisatieprocessen, maar stelt ook eisen aan persoonlijke competenties op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, zelfsturing, inspirerend en resultaatgericht leiderschap, zelfsturend vermogen en veranderkunde.

PERFORMANCE kent de gezondheidszorg van binnen en van buiten. Wij zijn specialisten op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling en beschikken over een krachtig netwerk van professionals, managers en bestuurders in de GGZ.

We hebben meer dan 900 psychiaters, managementduo’s en managementteams met succes en plezier opgeleid, gecoached en getrained

Velen komen jaarlijks terug voor verdiepingscursussen en ontmoeten elkaar voor uitwisseling, raad of intervisie.

Onze opleidingen en cursussen kenmerken zich door:

  • Evenwicht tussen passie, kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
  • Persoonlijke impact. Vinden van evenwicht tussen tussen willen, kunnen en doen. Weten wat je wilt, daarvoor gaan staan en dat realiseren
  • Actief leren door doen: rollenspelen, discussies, oefeningen waarin de besproken onderwerpen verbonden worden met de eigen werkrealiteit.
  • Aansluiten bij de actuele context van marktwerking en ondernemerschap
  • Aansprekende experts als gastdocent

Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze

CRKBO_Instelling

 

Berends-Que-Performance is een door het CRKBO erkend opleidingsinstituut.