Management Development

Uitgangspunten voor een collectief leerproces met resultaat
Wij willen resultaat bereiken voor persoon en organisatie. Een geweldige workshop is niet voldoende. Het vraagt om een collectief leerproces, waarbij je samen met collega’s concrete resultaten boekt, gebruik makend van elkaars kennis en ervaring en van wat in de workshops is aangereikt, en het geleerde direct in de praktijk brengt.

​Dat brengen we in onze aanpak zo tot uitdrukking:

Oplossingsgericht​
Problemen aangrijpen als aanleiding tot reflectie op de gewenste situatie, deze als motor voor ontwikkeling en verandering aanwenden, en daarbij bestaande hulpbronnen en kwaliteiten mobilseren. Doen wat werkt.

Systemisch
Werken met (doorsnedes van) het hele systeem. Dat betekent ook dat we altijd ​kijken naar alle organisatievariabelen in hun samenhang.​

Zelfsturing, je eigen leider zijn​
Bewust zijn van wat je drijft en wat je wilt als persoon en professional, daar verantwoordelijkheid voor nemen en daar voor gaan staan. Dat is een voorwaarde voor vitaliteit en werkplezier, en voor effectief leiderschap. Daarom dagen we deelnemers consequent uit hun eigen leider te zijn, elkaar aan te spreken.

Focus op “performance”​
Voor een goede performance is het niet voldoende dat iemand iets kan: iemand moet het willen en durven, en er toe uitgedaagd en in staat gesteld worden.

Verschillen benutten​
Binnen de collectieve visie en ambitie de verschillen in focus, ervaring, kennis, vaardigheden en persoonlijke stijl benutten als kansen om binnen het bedrijf te leren leren van elkaar, en elkaar te scherpen. Daarom streven we maximale heterogeniteit in ervaring, functie en rol na bij de samenstelling van het deelnemersveld van de workshops.

Resultaten boeken
Dicht bij de eigen actuele praktijk blijven, leren en doen hand in hand laten gaan. In de workshops staan daarom steeds actuele praktijkopgaves centraal, die er voor de deelnemers en de organisatie toe doen en waar een resultaat geboekt moet worden in relatie tot het jaarplan. Deelnemers brengen het geleerde direct in de praktijk en leren van de effecten. Ze laten zich daarop aanspreken.

Doorgaand collectief leerproces
Gemengde leergroepen gaan tijdens de opleidingsperiode functioneren als intervisiegroep en als projectteam. Ze pakken in een “miniproject” een zelfgekozen actuele managementopgave aan. Ze betrekken de collega’s en stafmedewerkers die nodig zijn voor het resultaat.