Evenementen op Hotel ’t Speulderbos

Onderwerpen: Persoonlijk leiderschap, (zelf)sturing: diepte-interviews, oefening, elkaar coachen naar een persoonlijk kompas Essenties van klinisch leiderschap Persoonlijk ontwikkelplan maken in groepen Presenteren, inspireren en motiveren Time management, een vorm van zelfmanagement Mentale fitheid Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch Specialisten vormen. Deze cursus kan echter […]

Onderwerpen: Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen Organisatiekunde, het DOR-ESH model SWOT-analyse: analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen als basis voor keuzes Het krachtenveld van belangen binnen de organisatie, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)? Teamdynamiek en teamrolmanagement Sturen vanuit visie en beleidsplan Onderhandelvaardigheden Intervisie rond eigen casuïstiek Deze cursus is één van de vijf […]

Onderwerpen: Persoonlijk leiderschap, (zelf)sturing: diepte-interviews, oefening, elkaar coachen naar een persoonlijk kompas Essenties van klinisch leiderschap Persoonlijk ontwikkelplan maken in groepen Presenteren, inspireren en motiveren Time management, een vorm van zelfmanagement Systematisch reflecteren Mentale fitheid Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters vormen. Deze cursus kan […]

Onderwerpen: Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen Organisatiekunde, het DOR-ESH model SWOT-analyse: analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen als basis voor keuzes Het krachtenveld van belangen binnen de organisatie, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)? Teamdynamiek en teamrolmanagement Sturen vanuit visie en beleidsplan Onderhandelvaardigheden Intervisie rond eigen casuïstiek Deze cursus is één van de vijf […]

Onderwerpen: Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht Werken vanuit ‘de bedoeling’ Kosten en baten in de zorg Visie en rol van de zorgverzekeraar Governance Opstellen business case Intervisie rond eigen casuïstiek Met medewerking van gastsprekers. Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters vormen. Deze cursus kan echter […]