Evenementen op Hotel ’t Speulderbos

Onderwerpen: Persoonlijk leiderschap, (zelf)sturing: diepte-interviews, oefening, elkaar coachen naar een persoonlijk kompas Essenties van klinisch leiderschap Persoonlijk ontwikkelplan maken in groepen Presenteren, inspireren en motiveren Time management, een vorm van zelfmanagement Systematisch reflecteren Mentale fitheid Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters vormen. Deze cursus kan […]

Onderwerpen: Persoonlijk leiderschap, (zelf)sturing: diepte-interviews, oefening, elkaar coachen naar een persoonlijk kompas Essenties van klinisch leiderschap Persoonlijk ontwikkelplan maken in groepen Presenteren, inspireren en motiveren Time management, een vorm van zelfmanagement Systematisch reflecteren Mentale fitheid Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch Specialisten vormen. Deze cursus […]

Onderwerpen: Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen Organisatiekunde, het DOR-ESH model SWOT-analyse: analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen als basis voor keuzes Het krachtenveld van belangen binnen de organisatie, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)? Teamdynamiek en teamrolmanagement Sturen vanuit visie en beleidsplan Onderhandelvaardigheden Intervisie rond eigen casuïstiek Deze cursus is één van de vijf […]

Onderwerpen: Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen Organisatiekunde, het DOR-ESH model SWOT-analyse: analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen als basis voor keuzes Het krachtenveld van belangen binnen de organisatie, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)? Teamdynamiek en teamrolmanagement Sturen vanuit visie en beleidsplan Onderhandelvaardigheden Intervisie rond eigen casuïstiek Deze cursus is één van de vijf […]

Onderwerpen: Strategische planning Programma- en projectmanagement, toepassen op eigen cases Vergadertechnieken Zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren Conflictvaardigheid, theorie en oefenen in rollenspel met acteurs Intervisie rond eigen casuïstiek Met medewerking van gastsprekers. Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters vormen. Deze cursus kan echter ook afzonderlijk […]

Onderwerpen: Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht Kosten en baten van de zorg Marktwerking en ontwikkelingen in de zorg Toekomstscenario’s Healthcare governance De rol en visie van de zorgverzekeraar Met medewerking van gastsprekers. Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters vormen. Deze cursus kan echter ook afzonderlijk […]