Sturen en samenwerken (Cursus 2 van het CCL voor medisch specialisten Jaargang 38)


Evenementgegevens


Onderwerpen:

  • Leiderschaps- en persoonlijkheidsstijlen
  • Organisatiekunde, het DOR-ESH model
  • SWOT-analyse: analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen als basis voor keuzes
  • Het krachtenveld van belangen binnen de organisatie, wie zijn de stakeholders, wat willen ze (niet)?
  • Teamdynamiek en teamrolmanagement
  • Sturen vanuit visie en beleidsplan
  • Onderhandelvaardigheden
  • Intervisie rond eigen casuïstiek

Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch Specialisten vormen. Deze cursus kan echter ook afzonderlijk worden gevolgd.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven