Persoonlijk leiderschap en capita selecta (Cursus 5 van het CCL voor medisch specialisten Jaargang 36)


Evenementgegevens


Onderwerpen:

  • Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht
  • Werken vanuit ‘de bedoeling’
  • Kosten en baten in de zorg
  • Opstellen business case
  • Visie en rol van de zorgverzekeraar
  • Governance
  • Intervisie rond eigen casuïstiek

Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch Specialisten vormen. Deze cursus kan echter ook afzonderlijk worden gevolgd.

Klik hier voor meer informatie