Persoonlijk leiderschap, de knikkers en het spel (Cursus 5 van het CCL voor Psychiaters Jaargang 40)


Evenementgegevens


Onderwerpen:

  • Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht
  • Werken vanuit ‘de bedoeling’
  • Kosten en baten in de zorg
  • Visie en rol van de zorgverzekeraar
  • Governance
  • Opstellen business case
  • Intervisie rond eigen casuïstiek

Met medewerking van gastsprekers.

Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Psychiaters vormen. Deze cursus kan echter ook afzonderlijk worden gevolgd.

Klik hier voor meer informatie