Persoonlijk leiderschap, de knikkers en het spel (Cursus 5 van het CCL voor medisch specialisten Jaargang 38)


Evenementgegevens


Onderwerpen:

  • Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht
  • Werken vanuit ‘de bedoeling’
  • Kosten en baten in de zorg
  • Visie en rol van de zorgverzekeraar
  • Governance
  • Opstellen business case
  • Intervisie rond eigen casuïstiek

Deze cursus is één van de vijf cursussen die tezamen het Curriculum Clinical Leadership voor Medisch Specialisten vormen. Deze cursus kan echter ook afzonderlijk worden gevolgd.

Klik hier voor meer informatie