Contact

Correspondentieadres:

Amsterdamseweg 102
6814 GH Arnhem

T +31 (0)6 53 15 71 94 [Frans Que]
T +31 (0)6 42 15 76 96 [Frank Berends]

F +31 (0)26 351 88 07
E info@berends-que-performance.nl

Ontevreden?
Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/ster of over een bepaalde gang van zaken binnen ons opleidingsinstituut, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. U kunt contact opnemen met Frank Berends.

Klacht?
Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Uw klacht wordt binnen 3 weken na ontvangst door Berends-Que-Performance afgehandeld.

Download hier het klachtenformulier.

Download hier de gehele Klachtenprocedure.

U kunt het klachtenformulier faxen naar 026 351 88 07
of scannen en mailen naar info@berends-que-performance.nl

In de door Berends-Que-Performance ingestelde klachtencommissie hebben zitting:

  • Mr. H. Oosterhuis, advocaat
  • Drs. M. Braakma, psychiater/cultureel antropoloog
  • Mevrouw drs. E. Harmelink, kwaliteitsfunctionaris zorgorganisatie

Klachtencommissie Berends-Que-Performance, p/a Amsterdamseweg 102, 6814 GH Arnhem.

Algemene voorwaarden
U kunt hier de algemene voorwaarden van Berends-Que-Performance downloaden.