Contact

Correspondentieadres:

Secretariaat CL Performance
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht
T +31 (0)30 231 15 18
E secretariaat@clperformance.nl

Frank Berends: +31 (0)6 42 15 76 96
Bianca van Maldegem: +31 (0)6 10 00 42 24

Ontevreden?
Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/ster of over een bepaalde gang van zaken binnen ons opleidingsinstituut, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. U kunt contact opnemen met Frank Berends of Bianca van Maldegem.

Klacht?
Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.

Algemene voorwaarden
U kunt hier de algemene voorwaarden van CL Performance inzien.