Contact

Correspondentieadres:

Secretariaat Berends Que Performance
Kromme Nieuwegracht 13
3512 HC Utrecht

T +31 (0)30 231 15 18
Frank Berends: +31 (0)6 42 15 76 96
Bianca van Maldegem: +31 (0)6 10 00 42 24
E secretariaat@berends-que-performance.nl

Ontevreden?
Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker/ster of over een bepaalde gang van zaken binnen ons opleidingsinstituut, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. U kunt contact opnemen met Frank Berends.

Klacht?
Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Uw klacht wordt binnen 3 weken na ontvangst door Berends-Que-Performance afgehandeld.

Download hier het klachtenformulier.

Download hier de gehele Klachtenprocedure.

U kunt het klachtenformulier scannen en mailen naar secretariaat@berends-que-performance.nl

In de door Berends-Que-Performance ingestelde klachtencommissie hebben zitting:

  • Mr. H. Oosterhuis, advocaat
  • Drs. M. Braakma, psychiater/cultureel antropoloog
  • Mevrouw drs. E. Harmelink, kwaliteitsfunctionaris zorgorganisatie

Klachtencommissie Berends-Que-Performance, p/a Kromme Nieuwegracht 13, 3512 HC Utrecht.

Algemene voorwaarden
U kunt hier de algemene voorwaarden van Berends-Que-Performance inzien.