GGZ inGeest

Inschrijvingsvoorwaarden
Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Circa drie weken voor de datum van de tweedaagse ontvangt u een factuur, de uitnodiging mat het programma, een voorbereidingsopdracht en overige informatie.Annuleringsregeling
Annulering geschiedt schriftelijk, per fax of per e-mail. Tot twee maanden voorafgaande aan de workshop brengen wij u € 75,00 administratiekosten in rekening. Vanaf twee maanden tot twee weken voor de aanvangsdatum brengen wij u 50% van de cursuskosten in rekening. Vanaf twee weken voor de aanvangsdatum brengen wij u 100% van de cursuskosten in rekening. De reden van afzegging speelt geen rol bij het hanteren van de annuleringsregeling. Wanneer de annulerende persoon of organisatie zelf zorgt voor opvulling van de opengevallen plaats worden uiteraard geen extra kosten in rekening gebracht.In voorkomende gevallen heeft Berends-Que-Performance het recht de cursusdata, locatie of kosten te wijzigen. Een aanmelding kan in dit geval zonder kosten geannuleerd worden.Bij onvoldoende deelname behoudt Performance zich het recht voor de cursus te annuleren.

Clinical Leadership Programma (CLP) van GGZ inGeestlogo_ggzingeest

Leiden vanuit de kern: de inhoud, de bedoeling, je eigen kompas. Ga mee in een beweging waarin professionals in the lead zijn. Het Clinical Leadership Programma is het hart van die beweging.

Het CLP:

 • rust je toe voor clinical leadership, onder het motto “geen speelbal maar leider”
 • is een katalysator in zorgvernieuwing en organisatieontwikkeliing
 • brengt verbinding in de organisatie, horizontaal, verticaal en tussen binnen en buiten
 • genereert een collectief leerproces, eigenaarschap en werkplezier , met “de Bedoeling” als kompas

Alle hoofdbehandelaren gaan het Clinical Leadership Programma volgen.

Hoofdbehandelaren en hun teams spelen een hoofdrol in de nieuwe organisatie. Zij zitten als professionals in the lead immers als enige echt aan de knoppen van de (team-) performance.

De raad van bestuur wil bewerkstelligen dat alle hoofdbehandelaren meegaan in de beweging en zich toerusten voor hun rol door dit najaar aan het Clinical Leadership Programma (CLP) “BASICS” te gaan deelnemen. Meedoen is samen vormgeven aan een gezonde en geïnspireerde toekomst van GGZ inGeest, waarin “de bedoeling” en de inhoud het vertrekpunt zijn, waarin processen en organisatie de bedoeling en de inhoud volgen, en waarin alle energie gericht is op empowerment, kwaliteit, herstel en zelforganisatie.

CLP Basics

Het CLP BASICS omvat 4 cursusdagen: een tweedaagse gevolgd door 2 losse cursusdagen.

De cursus wordt geaccrediteerd en de kosten worden gedragen door de organisatie. De eerste groep is gestart in april 2016 en inmiddels afgerond. Er starten nieuwe CLP groepen met maximaal 20 deelnemers per groep).

De start-tweedaagsen vinden plaats op:

 • 16 en 17 april 2019 (groep 13, locatie Living Museum, Bennebroek)

Het CLP BASICS omvat 4 sessies, de eerste 2 aaneengesloten met een diner na afloop op 16 april, zonder overnachting.

 • Sessie 1: (Zelf)sturing vanuit missie en visie (Living Museum)
 • Sessie 2: Het speelveld beïnvloeden (Living Museum)
 • Sessie 3: Van visie naar beleid (Living Museum)
 • Sessie 4: Waarmaken en veranderen (Living Museum)

Vervolgdagen (in het Living Museum)

Sessie 3 vindt plaats op:

 • 1 mei 2019 (groep 13)

Sessie 4 vindt plaats op:

 • 28 mei 2019 (groep 13)

clp_ingeest_download

 

 

Ervaringen

Het CLP is opgestart met twee Starconferenties van 2 dagdelen. De eerste op 23 maart 2016, de tweede op 20 september 2016. Er namen in totaal rond de 120 hoofdbehandelaren deel. Het waren inspirerende dagen met veel enthousiame, verbinding en energie, die ook nog een flink aantal inspirerende spontane initiatieven opleverde die getuigden van clinical leadership.

→ Lees hier het verslag van de eerste startconferentie van 23 maart 2016

De eerste groep van 15 hoofdbehandelaren heeft de BASICS met groot enthousiasme afgerond. Ze schrijven daarover:

“Het heeft ons allen veel opgeleverd, zoals inspiratie, energie, verbinding, maar ook besef dat een andere houding en cultuur binnen de organisatie van vitaal belang is. De grote gemeenschappelijke deler is dat we een beweging hebben ingezet om onszelf als clinical leaders te ontwikkelen en te positioneren. Een beweging die we graag willen voortzetten om verder te groeien in deze rol. Maar ook een beweging om andere collega’s in mee te nemen. Want één ding is zeker: dit kunnen wij niet alleen. Terwijl de organisatie overstag gaat, zien wij de noodzaak in dat alle clinical leaders kunnen en durven zeilen. En wij willen als koploper groep graag laten zien dat het kan! En hiermee een bijdrage leveren aan ‘de versnelling”.

Liesbeth Vleugel, namens de eerste cursusgroep

→ Lees hier de evaluatie van sessies 1 en 2 van de eerste cursusgroep

De bijeenkomsten hebben zonder uitzondering veel inspiratie en verbinding gebracht, en veel initiatieven opgeleverd in de vorm van een keur aan “challenges”: acties die cursisten ondernemen om iets te realiseren dat hun bedoeling weerspiegelt en bijdraagt aan eigenaarschap en clinical leadership.

→ Klik hier voor de geïnitieerde “challenges”

Inschrijven

Je kunt je hieronder inschrijven.

Voor aanvullende informatie over de opzet en inhoud van het programma kun je contact opnemen met Frank Berends (f.berends@berends-que-performance.nl of 06-42157 696). Over de organisatie en inschrijving kun je contact opnemen met Saskia van Rossum.

 

Binnen 14 dagen na ondertekening kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.