Robert Schoevers

Robert_SchoeversRobert Schoevers, hoogleraar, opleider en afdelingshoofd Psychiatrie aan het UMC Groningen.

Na de studie geneeskunde in Amsterdam aan de UVA (1990) gespecialiseerd in de Valeriuskliniek (VU, 1997). Werkte geruime tijd als (beleids)psychiater in de langdurige zorg en bij de NIFP Amsterdam en daarna (2003) opleider en later hoofd afdeling onderzoek en opleiding bij Arkin Amsterdam waar ik lid was van het management team. Gepromoveerd op een bevolkingsstudie naar ontstaan en beloop van depressie (VUMC 2005). In mijn werk word ik net als velen op diverse manieren geconfronteerd met beleid; van de organisatie, van de overheid en inmiddels ook nadrukkelijk van verzekeraars. Beleidsvaardigheden, om te beginnen in het eigen behandelteam zijn essentieel voor de psychiater. We besteden hier in de opleiding aandacht aan, met module in het landelijk onderwijs en recent masterclass voor veelbelovende aios (2014).

Mijn wetenschappelijke belangstellingsgebied is de epidemiologie, preventie en behandeling van stemmingsstoornissen. Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling psychiatrie in het UMCG probeert een brug te slaan tussen de epidemiologie, meer fundamentele vraagstellingen over subtypen van psychopathologie en de klinische toepassing daarvan voor het verbeteren van de patiëntenzorg. Onderzoek wordt onder andere gedaan in grote cohortstudies zoals NESDA (www.nesda.nl ), TRAILS (www.trails.nl) en LIFELINES (www.lifelines.nl ) maar ook in klinische studies waarin nieuwe behandelopties worden onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn een behandelstudie voor depressie met Gepulste ElectroMagnetische Velden en een studie met orale ketamine bij therapieresistente depressie. Naast de primaire uitkomst wordt ook het mechanisme onderzocht met neuroimaging en andere biomarkers. Het ilab (www.ilab-psychiatrie.nl) van het UCP ontwikkelt nieuwe diagnostische en therapeutische toepassingen, onder andere door toepassing van moderne ICT technieken om symptomen en fysiologische paramaters in samenhang en herhaald te meten. Internationaal wordt samengewerkt in consortia, onder andere gericht op de relatie tussen inflammatie en stemmingsstoornissn (MOODINFLAME). Vanuit het UCP wordt intensief samengewerkt in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek met de regionale GGZ instellingen in het noorden des lands. Ik probeer daarnaast een bijdrage te leveren aan het verspreiden van kennis over (behandeling van) psychiatrische aandoeningen,  onder meer door het initieren van de NTR serie ‘Doe even Normaal (2014)’ (http://www.psychischegezondheid.nl/doeevennormaal) en het boek ‘Diagnose Depressie’ geschreven samen met ervaringsdeskundige Selma Parmentier (2015, uitgeverij Balans).

Voor publicaties zie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=schoevers+r*