Gert van Enk

Gert van Enk (1966) was 15 jaar kinderarts-opleider alvorens in 2014 bestuurder in de zorg te worden. In de periode als kinderarts was hij intensief betrokken bij opleiding, onderwijs en kwaliteit van zorg. Zo was hij 8 jaar lang lid van de kwaliteitscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en visiteerde hij vele ziekenhuizen. Als opleider was hij betrokken bij landelijke opleidingsvernieuwing en was hij via het opleidingsinstituut van het UMCU docent in opleidingsvaardigheden voor medisch specialisten. In de eigen organisatie was hij naast opleider ook voorzitter van de opleidingscommissie, leerhuismanager en oprichter en eerste voorzitter van de lokale vereniging voor medisch specialisten in dienstverband.

Van 2008 tot 2014 was hij daarnaast voorzitter van de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) en lid van het KNMG-bestuur. In 2014 maakte hij de overstap naar de Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Momenteel is hij daarnaast bestuurslid bij de NVZD en IZZ, en vervult hij enkele toezichthoudende functies. In 2019 volgde hij een opleiding tot mediator.

“De beste zorg voor de patiënt/cliënt kan in mijn overtuiging alleen geleverd worden als professionals en organisatie met de neuzen dezelfde kant op staan. En dat kan alleen als er een uitstekende cultuur is waar gezamenlijke verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken vanzelfsprekendheden zijn. Dat mogelijk maken is wat mij drijft.”