Erwin van Meekeren

ErwinvanMeekeren_200x200Erwin van Meekeren is psychiater en specialist op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek en contextuele psychiatrie. 

Zijn ideeën en ervaring deelt hij via publicaties, lezingen, trainingen en cursussen.

Vanuit zijn expertise en drive focust hij op zowel de inhoud als ‘de relatie’ en wil hij bijdragen aan betere zorg en betere connecties. Dat is ook zijn motivatie om bij te dragen aan effectief inhoud gedreven leiderschap in de zorg: Clinical Leadership.

Erwin zet zich in voor onder meer:

  • MEEK-IT (www.meek-it.com): organiseren van congressen, voorzitten, spreker, publicist, coaching, deskundigheidsbevordering, teambuilding, diagnostiek, expertises, second opinions
  • Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek GGNet, Den Haag
  • Ascender en BirdView (arbeidsgerelateerde diagnostiek en advisering)
  • Kenniscentrum PS www.kenniscentrumPS.nl
  • het Curriculum Clinical leadership

Zijn specialiteiten zijn:

  • Persoonlijkheidsproblematiek, i.h.b. emotieregulatiestoornissen, met specifieke aandacht voor ‘de relatie’
  • Contextuele psychiatrie: gerichtheid op omgevingsfactoren in het algemeen (de GGZ), op teamprocessen (bij professionals) en op naastbetrokkenen (bij patiënten).