Bertine Lahuis

Bertine_Lahuis Bertine Lahuis (1967) is kinder- en jeugdpsychiater en sinds 2009 Voorzitter Raad van Bestuur, kinderpsychiater en Geneesheer-Directeur bij Karakter, (academische) Kinder- en Jeugdpsychiatrie Gelderland (o.a. i.s.m. Radboud UMC Nijmegen) en Overijssel.

Bertine Lahuis is de afgelopen jaren actief geweest vanuit de TaskForce van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie op het onderwerp van de Transitie. Vanuit GGZ-Nld heeft zij bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe visie op jeugd-ggz. Zij staat positief t.a.v. de decentralisatie als het gaat over sociale en welzijnsproblematiek maar kritisch t.o.v. de decentralisatie van de kinder,- en jeugdpsychiatrie in het nieuwe stelsel. Als bestuurder van een KJP instelling maakt zij de transitie perikelen dagelijks mee. Naast haar kritische geluid over de principiële kant van de transitie van de psychiatrie, is zij is voorstander van innovatie en toename van patiënteninvloed en participatie in de zorg.

Met plezier draag ik bij aan het Curriculum Clinical Leadership. Het is belangrijk dat naar de toekomst toe voldoende psychiaters de uitdaging aan gaan om inhoudelijk vakmanschap te verbinden met management en bestuur. Zonder inhoudelijke managers en bestuurders worden de toekomstige problemen in de zorg niet opgelost. Ook in de toekomst moet de inhoud het vertrekpunt zijn bij het maken van keuzes. Inhoud, organisatie en financiën behoren dan ook tot de medeverantwoordelijkheid van dokters.