Clinical Leadership

Het Curriculum Clinical Leadership is dé opleidingsroute voor psychiaters en andere medisch specialisten op het gebied van clinical leadership: inspirerend en resultaatgericht sturen vanuit visie en inhoud, regie nemen binnen het roerige krachtenveld van de gezondheidszorg en de organisatie. Dat vereist een stevig persoonlijk en professioneel kompas en leiderschaps- en managementcompetenties.

Clinical Leadership gaat over:

  • Kompas: inspiratie vanuit missie en visie
  • Koers uitzetten
  • Inspireren en verbinden
  • Leiderschap en Management
  • Resultaatgericht Realiseren
  • Leiden van veranderingsprocessen
  • Persoonlijk Leiderschap

Het Curriculum gaat uit van competentiegericht onderwijs. U krijgt als psychiater of medisch specialist zicht op de competenties waarover u al beschikt en op de competenties die u verder wenst te ontwikkelen om uw rollen optimaal in te kunnen vullen.

Het Curriculum biedt u de mogelijkheid u doelgericht verder te bekwamen in één of meerdere competenties die nodig zijn voor Clincal leadership, onder andere: zelfsturing vanuit eigen missie en visie, het ontwikkelen en implementeren van visie en beleid, het vertalen van inhoudelijke doelen naar organisatie en bedrijfsvoering, het regisseren van veranderingsprocessen, en het effectief leiding geven aan professionals en teams.

Klik hier voor het Curriculum voor Psychiaters

Klik hier voor het Curriculum voor Medisch Specialisten