Curriculum voor Psychiaters (2016-2017)

Clinical_leadership_website

JAARGANG 31 (2016-2017)

Het Curriculum is dé opleidingsroute voor psychiaters op het gebied van clinical leadership: inspirerend en resultaatgericht sturen vanuit visie en inhoud, regie nemen binnen het roerige krachtenveld van de gezondheidszorg en de organisatie. Dat vereist een stevig persoonlijk en professioneel kompas en leiderschaps- en managementcompetenties.

Clinical Leadership gaat over:

 • Kompas: inspiratie vanuit missie en visie
 • Koers uitzetten
 • Inspireren en verbinden
 • Leiderschap en Management
 • Resultaatgericht Realiseren
 • Leiden van veranderingsprocessen
 • Persoonlijk Leiderschap

Het Curriculum bouwt voort op de gerenommeerde Leergang Beleidspsychiatrie, die al meer dan 650 psychiaters naar eigen zeggen het volgende op heeft geleverd:

 • Inzicht in beleids- en organisatieprocessen
 • Inhoud vertalen naar organisatie en bedrijfsvoering
 • Effectiever in beleid, leiderschap en management
 • Een professioneel kompas en ontwikkelplan
 • Een netwerk op het gebied van beleidspsychiatrie en clinical leadership
 • Persoonlijk leiderschap: weten wat je wilt, je eigen leider zijn
 • Inspiratie en plezier

Het Curriculum gaat uit van competentiegericht onderwijs. U krijgt als psychiater zicht op de competenties waarover u al beschikt en op de competenties die u verder wenst te ontwikkelen om uw rollen optimaal in te kunnen vullen.

Het Curriculum biedt u de mogelijkheid u doelgericht verder te bekwamen in één of meerdere competenties die nodig zijn voor Clincal leadership, onder andere: zelfsturing vanuit eigen missie en visie, het ontwikkelen en implementeren van visie en beleid, het vertalen van inhoudelijke doelen naar organisatie en bedrijfsvoering, het regisseren van veranderingsprocessen, en het effectief leiding geven aan professionals en teams.

Opzet en inhoud

Het Curriculum omvat vijf cursussen van 2,5 aaneengesloten dagen, waarin steeds één of meer kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen onderwijs in de voor Clinical Leadership noodzakelijke competenties.
Tezamen kunnen ze een samenhangende opleidingsroute vormen:

Cursussen_CCL_Psychiaters_2016-2017

Cursisten kunnen zich inschrijven voor een afzonderlijke cursus. Het is onze ervaring dat alle cursusblokken in één jaar in samenhang volgen een groter rendement heeft, ook al volgt u een cursus waarin competenties centraal staan die u naar uw mening voldoende ontwikkeld had. Het Curriculum is sterk gericht op actief leren, de eigen werkrealiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Praktische informatie

Accreditatie is toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het gaat per cursusblok om16 punten.

Locatie: Hotel ‘t Speulderbos Garderen

Docenten: Frank Berends, GZ-psycholoog, trainer/coach en organisatieadviseur, Frans Que T.H., psychiater-psychotherapeut, MBA, en diverse gastdocenten en trainingsacteurs.

Kosten: € 1750,- per persoon (inclusief hotelkosten) per cursus. Voor deelname aan alle cursussen geldt een kortingsprijs van  € 6200,-.  Er is geen BTW verschuldigd.

DOWNLOAD HIER DE BROCHURE EN HET AANMELDFORMULIER

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Klik hier voor de studiebelasting per opleiding.

Klik hier voor onze deelnemersvoorwaarden.